Atkritumi

Utiliseerime ja viime ära prügi. Pakume jäätmevedu kõikide materjalide tarbeks. Alustades ehitusprahist ja lõpetades keemiatoodete utiliseerimisega.