Jäätmevedu ja utiliseerimine

Utiliseerime ja viime ära prügi. Pakume jäätmevedu kõikide materjalide tarbeks. Alustades ehitusprahist ja lõpetades keemiatoodete utiliseerimisega. Samuti teostame reostuse eemaldamist pindadelt ja pinnasest.

Täiendava info saamiseks võta ühendust meie spetsialistiga :

  • TEL. +372 641 0192
  • TEL. +372 555 12221
  • TEL. +372 555 876 95
  • FAХ. +372 641 0193
  • E-MAIL: info@tankclean.ee